Przebudowy obiektów użytkowych
-przebudowa, rozbiórka  hal
-przebudowa obiektów medycznych
-przegłębienia
-kucie tynków
-kucie, rozbiórka posadek
-odtwarzanie, uzupełnianie stropów
-nadproża, podciągi
-wycinanie otworów drzwiowych
-rozbiórka kominów
-wycinanie otworów w posadzce
-wylewanie chudego betonu - chudziak
Te i wiele innych prac mieliśmy okazję realizować podczas prac przy obiektach użytkowych