Kupno

Poszukujemy atrakcyjnie położonych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych. W szczególności:
  • o ustabilizowanym stanie prawnym
  • gruntów na realizację inwestycji mieszkaniowych (zabudowa jedno- i wielorodzinna)
  • gruntów usługowych
  • obiektów do przebudowy / generalnego remontu
  • mieszkań w centrach miast
  • kamienic
W składanych ofertach prosimy o poniższe informacje:
  • lokalizacja i powierzchnia gruntu
  • przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania/opis budynku, zdjęcia
  • proponowana cena
  • kontakt do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty